ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  download
  ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   download
  ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  download
  ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557   download
  ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556   download
  ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  download
  ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  download