ติดต่อสอบถาม
  กองแผนและงบประมาณ
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  เลขที่ 5 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
  โทรศัพท์ : 076-213712 , โทรสาร : 076-356027