ติดต่อสอบถาม
  กองแผนและงบประมาณ

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

  เลขที่ 5 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

  โทรศัพท์ /โทรสาร : 0-7621-3712